Are you a customer in Great Britain?

Visit
en.def-shop.com/gtcs/

§ 1 Gyldighetsområde og leverandører
§ 2 Kontraktsavslutning
§ 3 Priser
§ 4 Fraktkostnader
§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold om egenlevering
§ 6 Betalingsbetingelser
§ 7 Eierforbehold
§ 8 Informasjon om angrerett
§ 9 Returrett i tillegg til lovfestet angrerett
§ 10 Garanti
§ 11 Ansvar
§ 12 Sluttbestemmelser
 
§ 1 Gyldighetsområde og leverandører

1.1    Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder for alle bestillinger som forbrukere (tyske lov BGB § 13) utfører via nettbutikken til DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin.

1.2    DefShop er en godkjent nettbutikk og har underkastet seg Trusted Shops forretningskodeks (kan innhentes under www.trustedshops.de).

§ 2 Kontraktsavslutning

2.1    Produktpresentasjonene i nettbutikken er ment som levering av et kjøpstilbud. Ved å klikke på [bekreft nå] gir du et forpliktende kjøpstilbud. Salget av våre produkter skjer kun for privat bruk i vanlige husholdningsmengder.

2.2    Vi kan akseptere din bestilling ved å sende en separat oppdragsbekreftelse per e-post eller ved å levere varen innen fem dager. Som bekreftelse på at bestillingen har blitt mottatt, sendes det en automatisert e-post umiddelbart etter at bestillingen har blitt sent; denne bekreftelsen er ikke en akseptering av kontrakten.

2.3    Dersom vår oppdragsbekreftelse inneholder skrive- eller trykkfeil eller dersom våre fastsatte priser baserer på tekniske overføringsfeil, er vi berettiget til å anfekte disse. Allerede gjennomførte betalinger får du tilbakebetalt omgående.

§ 3 Priser

Prisene som er oppgitt på produktsidene er inklusive lovpålagt merverdiavgift og andre prispåslag.
 
§ 4 Fraktkostnader

4.1    For leveringer innen Tyskland beregner vi en fast pris på 4,65 EUR per bestilling. Ved postoppkrav 8,65 EUR. Kostnadene for levering til utlandet finner du under punktet ”leveringsbetingelser” i vår nettbutikk.

4.2    Ved postoppkravbetaling innen Tyskland, beregnes det i tillegg et gebyr på 2,00 EUR som leverandøren innkrever ved levering. Det er ingen andre avgifter eller kostnader som kommer i tillegg.
 
4.3    Ved levering til et land utenfor EU, tilkommer det ekstra toll, skatter og gebyrer. Angående toll ved levering til land utenfor EU, kan du blant annet finne informasjon under følgende link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Når det gjelder importskatter ved levering til land utenfor EU, kan du blant annet finne informasjon under følgende link:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informasjon som gjelder Sveits finner du f. eks. under:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold om egenlevering

5.1    Det er kun innen Tyskland leveringer skjer gjennom DHL. Ved internasjonale sendinger blir pakken overlevert til fraktselskapet i det respektive landet.

5.2    Dersom det ikke er mulig å utlevere varen etter tre forsøk, kan vi tre tilbake fra kontrakten vår. Eventuelle betalinger som du allerede har gjort, får du tilbakebetalt omgående.

5.3    Dersom den bestilte varen ikke er tilgjengelig fordi vi ikke har fått produktet levert fra leverandøren og dette ikke er forskyldt av oss, kan vi tre tilbake fra kontrakten. I så tilfelle vil vi informere deg omgående om dette og eventuelt foreslå å levere et tilsvarende produkt. Dersom et tilsvarende produkt ikke er tilgjengelig eller du ikke ønsker å få et tilsvarende produkt levert, skal vi tilbakebetale eventuelle innbetalinger som du allerede har gjort.
 
§ 6 Betalingsbetingelser

6.1    Betaling kan gjøres valgfritt enten på forhånd, etter faktura, som postoppkrav, med kredittkort, debetbetaling, PayPal eller Skrill.

6.2    Ved valg av forhåndsbetaling, får du bankforbindelsen vår oppgitt i oppdragsbekreftelsen. Fakturabeløpet har en betalingsfrist på 14 dager. Ved betaling med kredittkort, blir kontoen din belastet når bestillingen fullføres. For alle andre betalingsmåter finner du informasjon under punkt 2.1 på vår infoside (http://no.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3    Betaling etter faktura:  I samarbeid med Klarna tilbyr vi fakturakjøp som betalingsmulighet. Ved betaling gjennom Klarna trenger du aldri å oppgi din kontoinformasjon og du betaler først når du har mottatt varen. Rett til motregning har du kun i de tilfeller, der motkrav har blitt fastlagt rettskraftig gjennom en domstol eller dersom de er ubestridt eller skriftlig akseptert fra vår side. Du har kun rett til å tilbakeholde en betaling, dersom dine krav er resultat av samme kontraktsforhold. Dersom man har valgt Klarna-faktura som betalingsmåte, er levering til en annen adresse enn fakturaadressen ikke mulig. Vi ber om forståelse for dette. Ved fakturakjøp via Klarna får du alltid først varen og så får du en betalingsfrist på 14 dager. For ytterligere informasjon og Klarnas fullstendige forretningsbetingelser ang. fakturakjøp, se: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.
Du kan laste ned de fullstendige forretningsbetingelser om Klarnas kjøp på avdrag her (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf)
Klarna sjekker og vurderer dataopplysningene til forbrukeren og gjennomfører datautveksling med andre selskap og opplysningskontor i berettigete situasjoner (kredittsjekk). Dersom kredittvurderingen av forbrukeren ikke er tilfredsstillende, kan Klarna AB nekte kunden kjøp gjennom Klarnas betalingsmåte og skal gjøre oppmerksom på alternative betalingsmåter. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med personvernloven og blir ikke gitt videre til reklameformål til tredje part. Her får du vite mer om Klarnas personvernbestemmelser. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)
For ytterligere informasjon om Klarna, se www.klarna.de
Klarna AB, organisasjonsnummer: 556737-0431

 
§ 7 Eierforbehold

Varen forblir vår eiendom inntil fullstendig betaling skjer. Før varen har blitt overdratt til deg, er en pantsettelse, sikkerhetsavtale, bearbeidelse eller omforming av varen uten vårt samtykke ikke tillatt.
 
§ 8 Informasjon om angrerett

Angrefrist

Du har fjorten dagers angrefrist, uten å måtte oppgi noen grunn for å tre tilbake fra denne avtalen.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen du, eller en tredjepart du har valgt som ikke er speditør, har fått varene i din besittelse.

For å benytte deg av angrefristen må du informere oss (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, D-10587 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 40, [email protected]) om din beslutning om å tre tilbake fra denne avtalen med hjelp av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan i den forbindelse benytte det vedlagte standardformularet som er oppført under punkt 8.2, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen holder det at meldingen om at angrefristen benyttes blir sendt før angrefristen utløper.

 

Følger av kansellering

Dersom du benytter deg av angrefristen i denne avtalen, skal vi refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstrakostnader som skyldes at du valgte en annen form for levering enn den gunstigste standardvarianten som vi tilbyr). Dette skal skje uten unødig opphold og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om at du benytter deg av angrefristen i denne avtalen. Ved denne tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmetode som du valgte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet har blitt uttrykkelig avtalt med deg. Ikke i noe tilfelle vil vi kreve inn et gebyr fra deg for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å utføre tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene igjen, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har sendt tilbake varene, alt etter hvilket tidspunkt som er tidligst.

Du skal sende tilbake eller levere varene til oss omgående, og i alle tilfeller senest innen fjorten dager fra den dagen du meldte fra om at du benytter deg av angrefristen. Send til DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Tyskland). Fristen er overholdt dersom du sender varene innen fristen på fjorten dager har utløpt.

Du dekker bare kostnadene ved en vareretur dersom den opprinnelige bestillingsverdien ligger under 40 Euro (ekskl. portokostnader) for leveringen som angrefristen utøves for. Ellers vil DefShop GmbH alltid dekke portoutgiftene ved en retur for deg.

 

Finansierte kjøp

Dersom du finansierer dette kjøpet ved å ta opp et lån, og senere benytter deg av angrefristen, vil du heller ikke lenger være bundet av låneavtalen dersom begge avtalene utgjør en økonomisk enhet. Dette legges fremfor alt til grunn dersom vi på samme tid er din kreditor, eller når din kreditor trenger vår medvirkning med tanke på finansieringen. Dersom lånesummen allerede er mottatt av oss ved gyldig utøvelse av angrefristen eller ved tilbakelevering av varen, så vil din kreditor  overta våre rettigheter og forpliktelser ovenfor deg basert på finansieringsavtalen mht. de rettslige følgene av å benytte seg av angrefristen eller å foreta en tilbakelevering. Det siste gjelder ikke dersom den aktuelle avtalen dreier seg om anskaffelse av finansieringsinstrumenter (f.eks. av verdipapirer, fremmed valuta eller derivater).

Dersom du i størst mulig grad ønsker å unngå en avtalekobling, benytter du deg av angrefristen din og tilsvarende for låneavtalen din dersom du også har en angrefrist på den.

Angrefristerklæringens ende

 

8.1    Uten at dermed angrefristen din derved blir innskrenket, ber vi deg om at

-    skader og urenheter unngås, artikkelen ikke vaskes og ingen etiketter fjernes, samt at varen såfremt mulig sendes tilbake i originalemballasjen, med alt av tilbehør og med alle elementene som hører til emballasjen. Vennligst benytt evt. en beskyttende ekstra emballasje (fremfor alt bør sko sendes utenfor den egentlige skoesken i en ekstra emballasje). Dersom du ikke lenger har originalemballasjen skal du sørge for egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.

-    vennligst send varen tilbake til oss med frankering evt. med returetikett/pakkemerke, og ta vare på leveringsbekreftelsen.

8.2        

Dersom du ønsker å si opp avtalen, fyller du vennligst ut dette standardformularet og sender det tilbake. Det er her snakk om en standardversjon som ikke er obligatorisk. Du står fritt til å velge hvordan du benytter deg av angrefristen din.

Til DefShop GmbH, Franklinstraße 13, D-10587 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Herved benytter jeg/vi (*) oss av angrefristen for den avtalen som jeg/vi (*) har inngått mht. kjøp av følgende varer (oppgi artikkelnummer her):

Bestilt (*)/mottatt (*):

Kjøpers navn :

Kjøpers adresse :

______________________________________________________

Kjøpers underskrift (kun ved papirmelding)

Dato

 

(*) Stryk det som ikke passer

§ 9 Returrett i tillegg til lovfestet angrerett

9.1    I tillegg til den lovfestede angreretten, gir vi deg en 30-dagers returrett.

9.2    Du kan benytte deg av returretten ved å sende tilbake mottatt vare innen 30 dager, uten å måtte oppgi grunnen til dette. Kun når det dreier seg om varer som ikke egner seg til å bli sendt i retur som vanlig pakke (f. eks. store varer), kan du benytte deg av angrefristen ved å sende skriftlig anmodning om retur. Fristen starter å løpe når mottaker har mottatt varen.

9.3    For å overholde fristen er det tilstrekkelig å at varen eller anmodning om retur sendes rettidig.

9.4    Varer som kan sendes som pakke, sendes tilbake på vår risiko. Du må betale retursendingen dersom levert vare er i henhold til bestillingen og dersom prisen på varen som returneres ikke overstiger 40 € eller dersom prisen er høyere men du på tidspunktet for benyttelse av angrefristen fortsatt ikke har betalt varen eller avtalt delbetaling for varen. I alle andre tilfeller betaler du ikke noe for retursendingen. Varer som ikke kan sendes, blir hentet hos deg.

9.5    Retursending eller anmodning om retur rettes til:

DefShop GmbH

Franklinstraße 13

10587 Berlin

Tyskland

Faks: 030 4099 8240-1 (lokal takst)

E-post: [email protected]

 

9.6    I tilfelle anerkjent retur, skal ytelser som begge parter har mottatt tilbakeerstattes og ev. goder utleveres. Ved en forringelse av gjenstanden og ved bruk (f. eks. bruksfordeler), som ikke kan eller delvis kan eller kun i forringet tilstand kan gis tilbake, må du yte tilsvarende verdierstatning.

9.7    Forpliktelser om tilbakebetaling må gjennomføres innen 30 dager. Fristen begynner å løpe etter at du har returnert varen eller sent inn din anmodning om retur, for oss når disse er mottatt.

9.8    For å kunne benytte deg av din angrerett, bør du unngå skader og tilsmussing, ikke vaske varene og ikke fjerne merkelapper samt returnere varen til oss i originalforpakning med alt tilbehør og alle deler tilhørende forpakningen. I motsatt tilfelle har vi rett til å gjøre gjeldende en forringelse eller nekte å ta tilbake varen.

9.9    Ved retursending, bruk helst en beskyttende ekstrainnpakning (spesielt sko burde sendes i en ekstra innpakning i tillegg til den originale skoesken).

9.10    Varen skal sendes tilbake til oss som pakke og ferdig frankert, nærmere bestemt med vår returlapp/ pakkemerke, ellers vil vi måtte trekke eventuelle merkostnader fra refusjonsbeløpet. Ta vare på pakkekvitteringen.

9.11     Ring til oss på nummer +49 (0)30-409 982 41 før tilbakesending for å gi beskjed om retursendingen. På den måten har vi mulighet til å tilordne produktene raskest mulig.

9.12    Den lovfestede angreretten forblir i alle tilfeller uberørt av ovenfor oppførte regler (punkt 9.1 – 9.11).


§ 10 Garanti

Garantien gis i henhold til de lovfestede bestemmelsene.
 
§ 11 Ansvar

11.1    Vi utelukker vårt ansvar ved lettere uaktsom pliktforsømmelse dersom dette ikke berører vesentlige kontraktsfestede plikter, skader som er en fare for liv og helse eller garantier og videre dersom det ikke gjelder krav i henhold til produktansvarsloven.  Kontraktsviktige plikter er slike plikter som må oppfylles for i det hele tatt å kunne oppfylle kontrakten på en riktig måte og slike plikter som du må kunne stole på.

11.2    Det samme gjelder ved pliktforsømmelse hos våre hjelpere og lovlige representanter.
 
§ 12 Sluttbestemmelser

12.1    Disse generelle bruksbetingelsene bestemmer kontraktsforholdet omfattende og avsluttende. Endringer og tillegg må være skriftlig for å være gyldig. Dette gjelder også ved opphevelse av denne klausulen om skriftlighet.

12.2    Dersom en av bestemmelsene i disse generelle forretningsvilkårene er ugyldig, så forblir resten av kontrakten gyldig. I steden for den ugyldige bestemmelsen gjelder relevante lovfestede forskrifter.

12.3    Det er lovene til Forbundsrepublikken Tyskland under utelukkelse av bestemmelsene i UN-kjøpsretten (CISG) som gjelder.

12.4    Du har mulighet til å inngå kjøpekontrakten på tysk eller engelsk.

12.5    Dersom du er næringsdrivende eller ikke har verneting i Tyskland eller et annet EU-medlemsland, eller du har flyttet bosted til utlandet i henhold til gyldigheten av disse generelle bruksbetingelsene eller din bostedsadresse eller ditt vanlige oppholdssted er ukjent ved stevning, er Defshop sitt sete eneste rette verneting.